KRSTARICA MSC FANTASIA
STX FRANCE SA
ST. NAZAIRE, FRANCUSKA
NOVA