KRIŽARKA MSC MUSICA
STX FRANCE SA ST.
NAZAIRE, FRANCIJA
NOVA