KRIŽARKA MSC POESIE
STX FRANCE SA
ST. NAZAIRE, FRANCIJA
NOVA