POLITIKA KVALITETE PODUZEĆA MONTAŽA TREND INTERIERI ®

POLITIKA KVALITETE

POLITIKA KVALITETE PODUZEĆA MONTAŽA TREND INTERIERI®

U poduzeću Montaža Trend Interieri® obavezani smo kvalitetom. S politikom kvalitete upoznati su sve zaposlene osobe, razumiju ju, izvodiju i održavaju.

Cjelovita kvaliteta poslovanja i s njom povezano zadovoljstvo naručitelja je temeljno načelo poslovanja poduzeća:
Poznati smo po profesionalnom, kvalitetnom i preciznom izvođenju montaže. Uspješno surađujemo sa vodilnim svjetsko znanim proizvođačima luksuznog namještaja i opreme, sve s namjenom udovoljiti još tako visoke zahtjeve, želje i očekivanja naručitelja.

Stalno poboljšanje kvalitete usluge i ponude privodimo u stvarnost sa poštivanjem sljedećih vrednota:
Poduzeće bez vrednota je kao brod bez kompasa, zato naše vrednote – profesionalnost i odličnost, fleksibilnost, stručnost i tačnost, točnost i redoljubivost, znanje i iskustvo, uspješno surađivanje, društvena odgovornost – dijelimo s našim zaposlenim kao i s poslovnim partnerima, sve s namjerom ploviti u pravom smjeru – v smjeru skupnog uspjeha i zadovoljstva.

Profesionalnost in odličnost
kao stručnjaci na području montaže specijalizirani smo, predani svom poslu i slijedimo i poštujemo potrebe naših naručitelja. Sve što radimo, radimo najbolje.
Fleksibilnost
prilagođavamo se i kraju i vremenu izvedbe radova i radnih uvjeta, brzo se odazivamo na potrebe i želje naručitelja, a fleksibilni smo i na području sporazumijevanja, jer svi zaposleni govore strane jezike.
Stručnost i tačnost
sve naše montaže izvode se pod vodstvom kvalificiranog vođe projekta i više tačnih i potpuno izvježbanih montera.
Točnost i redoljubivost
posao završimo u roku, dogovorenom u ugovoru, i cijenimo uređenost, organiziranost i red.
Znanje i iskustvo
na bazi mnogih zahtjevnih projekta i pod mentorstvom naših vođa, svi su zaposleni dobili neprocjenljivo iskustvo i mnogo znanja, koje redovito nadograđuju.
Uspješno surađivanje
stabilni i pouzdani dobavljači naši su partneri i dobro surađivanje sa njima bitan je element za poboljšanje kvalitete.
Društvena odgovornost
uzgajamo respektabilan odnos do prirodnog kao i do društvenog okoliša; pomoću sponzora i donacija uključujemo se u život u regiji i poboljšavamo njegovu kvalitetu, a pri tom smo svjesni, da sa svojim pozitivnim odnosom do ljudi i okoliša možemo i dalje da pribavljamo svoj ugled u domovini a i šire, u inozemstvu.

Osposobljavanje, osobni razvoj, stimulativno nagrađivanje i jačanje pripadnosti zaposlenih do poduzeća:
Poduzeće može biti samo toliko dobro, koliko je dobra i cijela ekipa, koja radi u njem. Njihovo znanje i iskustvo naša su najveća vrednota, zato nastojimo pridobiti, motivirati i održati zaokupljene i sposobne suradnike i uspostaviti ugodan i poticajan radni okoliš.

Da bi osigurali sve navedene usmjerenja, primili smo strategiju kvalitete:
Strategija kvalitete u poduzeću temelji na prihvaćanju svih međunarodnih standarda kvalitete kao temelj našeg sistema kvalitete, konstantnog praćenja trendova i ugradnje noviteta na području kvalitete u našem poslovanju, konstantnom praćenju izvođenja mjerljivih postavljenih ciljeva kvalitete i otpravljanju neskladnosti, kada se dese, i poboljšanju poslovnih procesa i konstantnom osposobljavanju zaposlenika, da bi osigurali kvalitetu. Našu kvalitetu dodatno smo potvrdili s certifikatom ISO 9001 (Bureau Veritas).

Slovenska Bistrica, 01.01.2014

Direktor
Aleksander MOHORKO